banner

Dagritme


Op Het Vlinderbos werken we met een vast dagritme. Deze structuur geeft de kinderen een gevoel van veiligheid.

Een dag op de Het Vlinderbos ziet er op over het algemeen als volgt uit:

07.00-09.00 uur: Kinderen komen binnen. Ouders en leidsters wisselen informatie uit.
09.00 uur: Gezamenlijk bewegingspelletje, gym of dans in de kring.
09.30 uur: Voorlezen, zingen, kringgesprek.Thee met cracker/soepstengel.
10.00 uur: Vaste verschoonronde/wc ronde.
10.15 uur: Buiten spelen en/of een gezamenlijke creatieve activiteit enz.
11.30 uur: Met z’n allen aan tafel, de 1+ kinderen krijgen een warme maaltijd en yoghurt.
12.15 uur: De kinderen die gaan slapen worden klaargemaakt voor hun middagdutje.
12.30 uur: Kinderen die hun slaap nodig hebben gaan naar bed.
13.00 uur: De kinderen die nog op de groep zijn krijgen nu een rustige activiteit aangeboden.
14.00 uur: Kinderen die wakker zijn krijgen nog wat te drinken.
15.00 uur: De eerste kinderen komen uit bed. Vaste verschoonronde/wc ronde.
15.30 uur: Aan tafel voorlezen, liedjes zingen. Samen fruit eten met een kopje thee.
16.00 uur: Binnen- of buiten activiteiten of vrij spelen.
16.30 uur: Ouders komen hun kinderen halen en krijgen informatie over de dag.
18.00 uur: De kinderen die er nog zijn krijgen een boterham en wat drinken.
18.30 uur: De dag op Het Vlinderbos is voorbij.